နတ္တလင္း ေဆးရံု

ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေစာသူရိန္၏ ေဆးကုသမွုေစတနာပါအရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္မူ၊ ေဆးရံုဆရာ၀န္/ဆရာမမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေစတနာပါေစာင့္ေရွာက္ကုသ

မွုေကာင္းမြန္မွုတို႕ေၾကာင့္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕ခံမ်ားအျပင္ တျခားနီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွပါ အားကိုးအားထားျပဳလာေရာက္ေဆးကုသမွုခံယူမွုမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ၾကီးနွင့္ ၿမိဳ႕မိ/ ၿမိဳ႕ဖမ်ား ဦးေဆာင္၍ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားေသာ ႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕လူနာေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္...ေလးစားထိုက္သူမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္...အရွည္သျဖင့္ နာမည္ေကာင္းမြန္မွု ကုသမွုေကာင္းမြန္မွုတို႕ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေစ..........

 

 

နတ္တလင္းၿမိဳ႕ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး နွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕လူနာေဆာင္ဖြင့္ပြဲ မွတ္တမ္းအမွတ္တရ

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ၿမိဳ႕မိ/ၿမိဳ႕ဖ ဦးထြန္းေဇာ္(ခ)ဦးေပါက္၊ ဦးထြန္းထြန္းတို႕မွ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးစဥ္

 

 

ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုး ႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပဲြ မွတ္တမ္းအမွတ္တရ

 

 

ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုး ႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္

 

 

ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုး ႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ အတြင္းပိုင္း (မီးဖြားေဆာင္) စနစ္တက်သန္႕ရွင္းၿပီး

ျပည္သူမ်ားသက္ေတာင့္သက္သာ စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ ေဆးကုသခံႏိုင္မွု ျမင္ကြင္း

ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကုိယ့္ရြာ၏ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္မွုအေျခအေနမွန္အား ေလးစားထိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ထားရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍

ရိုးသားစြာျဖင့္ အက်ိဳးေဆာင္ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္.....

ကိုလင္း(မယ္လိုဒီ)