ဘိုးဘြားရိပ္သာတိုးတက္မွုမွတ္တမ္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(အေနာက္ပိုင္း)
နတ္တလင္းၿမိဳ႕၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၏ တိုးတက္မွုျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္း
နတ္တလင္းၿမိဳ႕၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာသည္ သာစည္ရပ္ကြက္၊ တံခြန္တိုင္ကြက္သစ္၊ အမွတ္(၄)၊ ဦးပိုင္အမွတ္-၁/၁၈၉၊ ေျမဧရိယာ(၃.၉၀)ဧကရွိ ေျမေပၚတြင္တည္ရွိပါသည္၊
ဤဘိုးဘြားရိပ္သာကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာက်င္းပၿပီး စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ဘုရားေဆာင္(၁)ေဆာင္၊ ဧည့္ေဆာင္ႏွင့္ရံုးခန္း(၁)ေဆာင္၊ အဘိုးေဆာင္(၁)ေဆာင္၊ အဘြားေဆာင္(၁)ေဆာင္၊ စားေဆာင္ႏွင့္ မီးဖိုေဆာင္(၁)ေဆာင္တို႕အျပင္ ပစၥည္းသိုေလွာင္ရံု ေရစက္မီးစက္ စသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားအားလံုး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္၊
၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္၊ ၾကာသာပေတးေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕၊ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိက မေကြးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱကုမာရ အမွဴးျပဳ၍နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ဆရာေတာ္မ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ ေရစက္သြန္းဖ်န္းအလွဴေတာ္မဂၤလာကို က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)၇က္၊ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္(၁၀)နာရီ(၅)မိနစ္၊ (၂၀)စကၠန္႕မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္႕မွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္၊
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁)ရက္ေန႕မွစတင္၍ အဘိုး(၃)ဦး၊ အဘြား(၆)ဦး၊ ေပါင္း(၉)ဦးကို စတင္လက္ခံေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ လူမူ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမူ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ (၁၈.၉.၂၀၀၀)ေန႕စြဲပါစာအမွတ္-၇၀၂၉/၁၉၀/၁-၂/၂၀၀၀ျဖင့္ ပထမအဆင့္ေဂဟာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စားေဆာင္ႏွင့္ မီးဖိုးေဆာင္၏ ေရွ႕ဘက္တြဲလွ်က္ အလ်ား(၆၈)ေပ၊ အနံ(၂၆)ေပ၊ အျမင့္(၁၀)ေပရွိ(၅ပင္×၃ပင္)တိုးခဲ်႕ခန္းမတစ္ေဆာင္ကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္၊
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လူမူ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမူ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ (၅.၁၁.၂၀၀၇)ေန႕စြဲပါစာအမွတ္-၅၁၇၈/၂၃၂-၀၀၁/၂-၁၅/၂၀၀၇ ျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ေဂဟာအျဖစ္တိုးျမွင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး၊ (၈.၂၂၀၁၀)ေန႕စြဲပါစာအမွတ္-၁၀၀၁/၂၃၂-၀၀၁/၂-၁၅/၂၀၁၀ ျဖင့္ တတိယအဆင့္ေဂဟာအျဖစ္ထပ္ဆင့္တိုးျမွင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္ဈ
အဘိုးအဘြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေဆးကုသေဆာင္တစ္ေဆာင္ကိုလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႕တြင္ အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာက်င္းပၿပီး စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၉)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁)(အဂၢမဟာပ႑ိတ)၊ ရတနာပံုတိုက္၊ ကံေတာ္ဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ၀ါယာမ အမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ ေရစက္သြန္းဖ်န္းအလွဴေတာ္မဂၤလာကို က်င္းပၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
ဘိုးဘြားရိပ္သာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕
နတ္တလင္းၿမိဳ႕

ကိုလင္း....