မ်က္ႏွာႏွင့္ တိုက္ၿပီး ရွာမရေအာင္ ေဖ့ဘြတ္တြင္ ျပင္ဆင္ရန္

မ်က္ႏွာႏွင့္တိုက္ၿပီး ပံုမရွာႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ေဖ့ဘြတ္ကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ.....?
1/ညာဘက္အေပၚေထာင့္က Account ဆိုတာကို ႏွိပ္ပါ...Privacy Settings ကိုေရြးပါ...
2/ၿပီးလွ်င္ Cystomize Settings ကိုေရြးပါ...
3/Suggest Photos of me to friends ကိုေရြးပါ...
4/ေပၚလာသည့္ Setting ထဲက Enabled အစား Disabled ကိုေရြးၿပီး Save လုပ္လိုက္ပါ..
   မသမာသူမ်ားက ကိုယ့္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေဖ့ဘြတ္မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား မခိုးယူခံရရန္ ျဖစ္ပါသည္.....