သမိုင္း၀င္တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ား

 

ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ ေရွးေဟာင္းတန္ခိုးႀကီး ဘုရားမ်ား....
၁။ ၁၂၅၉ ခုႏွစ္တြင္ လဲေတာတိုက္နယ္သူႀကီးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တည္ထားသည့္ ဇီးကုန္းကေလးရပ္ကြက္အတြင္းရွိ သက်မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး(ေဂါပကအဖြဲ႕ရွိ)
၂။ ၁၂၆၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားသည့္ ေအာင္ျမန္မာ-၂ ရွိ ေမ်ာ္ေတာ္ေတာင္ေစတီ(ေဂါပကအဖြဲ႕ရွိ)
၃။ ၁၂၆၀ ခုနွစ္တြင္ တည္ထားသည့္ ပန္းတင္ႀကီးအုပ္စုရွိ ေကာ္ထိုးခ်ေစတီ(ေဂါပကအဖြဲ႔ရွိ)
၄။ ၁၂၇၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားသည့္ တာပြန္အုပ္စုရွိ ေဗာဓိမာန္ေအာင္ငါးထပ္ႀကီးဘုရား (ေဂါပကအဖြဲ႕ရွိ)
၅။ ၁၂၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားသည့္ တာပြန္အုပ္စုရွိ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရား(ေဂါပကအဖြဲ႕ရွိ)
၆။ ၁၂၈၈ ခုႏွစ္တြင္ မဏိစည္သူမင္းႀကီး တည္ထားသည့္ ပဒတ္ကုန္းအုပ္စုရွိ မဏိစည္သူေအာင္
သုခေအးေစတီ(ေဂါပကအဖြဲ႕ရွိ)
၇။ ဆင္ခိုးမေလးဘုရား(ၿမိဳ႕လည္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း)ထိန္းသိမ္းမွုအားနည္းခဲ့သျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္တည္ထားျခင္းျဖစ္(ေဂါပကအဖြဲ႕ရွိ)
ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ေဖာ္ျပထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္....ေႏွာင္းလူေလ့လာရန္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုိဒ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဂါပကလူၾကီးမ်ား၊ ေရွးလူၾကီးမ်ားအားေမးျမန္းတင္ျပသြားပါမည္...က်န္ရွိသည့္ ေစတီဘုရားမ်ားရွိပါကလည္း သိရွိသူမ်ားအေနျဖင့္အႀကံျပဳေျပာၾကားႏိုင္ပါတယ္.......

အက်ိဳးေဆာင္ေဖာ္ျပသူ....

ကိုလင္း(မယ္လိုဒီ)