ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္မ်ား

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္....

 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အေတာ္ၾကာကတည္းက ရွားရွားပါးပါးနတ္တလင္းၿမိဳ႕မွ ကိုဖိုးႏိုင္၊ ကိုမင္းမင္း၊ ကိုႏိုင္ႏိုင္တို႕ပါ၀င္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ လုပ္အားဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ဘုရား/ေစတီ ထံုးသကၤန္း/ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴသည့္ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ျမင္ကြင္းပါ...အုတ္ဖိုၿမိဳ႕မွ ဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္ သြားေရာက္လုပ္အားဒါနျပဳသည့္ကုသိုလ္ျဖစ္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူူငယ္ပံုျဖစ္ပါတယ္....

 

 

အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ နတ္တလင္း ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္မ်ား လုပ္အားဒါနျပဳေနပံု

 

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊အေနာက္ပိုင္း နတၱလင္းျမိဳ့နယ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္အဖြဲ ့မွ

7.4.1012တြင္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္းေအာင္ျမင္ျပီးစီခဲ့ေသာ ေရႊေတာင္ျမိဳ ့၊ ေရႊေတာရြာ ေရႊဇယေစတီေတာ္

 

အက်ိဳးေဆာင္တင္ျပသူ

ကိုလင္း(မယ္လိုဒီ)