၀ါတြင္း/၀ါပ အာရံုဆြမ္းေလာင္း

 

 

 

နတ္တလင္းၿမိဳ႕၀ါတြင္း/၀ါပ ဆြမ္းခ်က္ေလာင္းလွဴမွုတြင္ မအားလပ္ေသာအလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အငွားဆြမ္းခ်က္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္

ေဒၚသန္းေရႊ၊ သမီးေဒၚမစန္းတို႕ပါ၀င္ေသာ (၄)ဦးအဖြဲ႕၊ ေအာင္မဂၤလာ(၂)လမ္းႏွင့္ ေဒၚညြန္႕ရီအဖြဲ႕(၅ )ဦးအဖြဲ႕၊ သီရိၿမိဳင္(၂)လမ္းတို႕မွ

မည္သည့္အိမ္မဆို ခ်က္ျပဳတ္ရမည္႕ဆြမ္းဟင္းအမယ္အလိုက္(၁၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္မွ(၁၅၀၀၀၀ိ/)က်ပ္အထိ အဖိုးအခ ၀န္ေဆာင္ခ ရယူ၍

ခ်က္ျပဳတ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ ကာလေပါက္ေစ်းအေျခအေနအရ ငါးဖဲငါးဆုပ္ဆြမ္းဟင္းအတြက္ (၁၀၀၀၀၀ိ/)က်ပ္ခန္႕၊

၀က္သားဆြမ္းဟင္းအတြက္(၁၅၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္ခန္႕ႏွင့္ ၾကက္သားဆြမ္းဟင္းအတြက္ (၂၀၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္ခန္႕ကုန္က်ေၾကာင္း သိရၿပီး ပံုပါ

ဆြမ္းခ်က္အဖြဲ႕မွာ ေဒၚသန္းေရႊႏွင့္ သမီးေဒၚစမ္းတို႕ အင္တာနက္လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ အာရံုဆြမ္းကပ္လွဴမွုအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးေန

ေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္.......

 

 

အျပင္သာစည္လမ္း တေနရာတြင္ အာရံုဆြမ္းကပ္လွဴေနပံု ျဖစ္ပါသည္...

 

အျပင္သာစည္လမ္း တေနရာတြင္ အာရံုဆြမ္းကပ္လွဴေနပံု ျဖစ္ပါသည္...

၀ါတြင္း/၀ါပ အရုဏ္ဆြမ္းခံၾကြသံဃာေတာ္မ်ား....

 

စဥ္ 

ေက်ာင္းတိုက္ ေက်ာင္းရွိသံဃာ ၾကြသံဃာ
သက်မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး ၁ ပါး ၁ ပါး
ေခမာသီ၀ံ ၁၄ ပါး ၁၀ ပါး
ေဇယ်၀တီ ၁၅ ပါး ၁၀ ပါး
ေလသာ - -
ၿမိဳ႕ဦး - -
သႏၱိသုခ ၁၀ ပါး ၉ ပါး
စတုဘံုမိက ၁၆ ပါး ၁၂ ပါး
သာသနာ့ပါလ ၁၁ ပါး ၉ ပါး
ဓမၼသီတဂူ   ၁၀ ပါး ၈ ပါး
၁၀ အေရွ႕တံခြန္တုိင္   - -
၁၁ အေနာက္တံခြန္တိုင္ ၁၀ ပါး ၄ ပါး
၁၂ မႏၱေလးေက်ာင္း ၇ ပါး ၅ ပါး
၁၃ ဘုရားၾကီးရိပ္သာ    
၁၄ ေအာင္သီ၀ံ ၅ ပါး ၄ ပါး
၁၅ ၿမိဳ႕လယ္ေက်ာင္း ၅၃ ပါး ၄၉ ပါး
၁၆ မင္းေက်ာင္း - -
၁၇ အာေသာကရံု ၁၀ ပါး ၇ ပါး
၁၈ ေအးၿငိမ္းသာ - -
၁၉ စည္ပင္သာ - -
၂၀ ကစဥၹနာပံု ၁၂ ပါး ၈ ပါး
၂၁ သရက္ေတာ ၁၀ ပါး ၇ ပါး
၂၂ သာသနာ့ရိပ္သာ ၉ ပါး ၈ ပါး
၂၃ သစၥာ၀ါဒီ ၁၂ ပါး ၆ ပါး
၂၄ ကံေတာ္ဦးေက်ာင္း - -
စုစုေပါင္း ၂၁၅ ပါး ၁၆၄ ပါး

မွတ္ခ်က္။

            အရုဏ္ဆြမ္းေလာင္လွဴမွု ေရရွည္ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အရုဏ္ၾကြသံဃာစာရင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ၾကြသံဃာစာရင္းကြာျခားမွုရွိတိုင္း အရုဏ္ဆြမ္းျဖစ္အဖြဲ႕႔သို႔ ျပန္ၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္.....

အထက္ပါ .... အရုဏ္ဆြမ္းခံၾကြစာရင္းမွာ ၂၆.၄.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ဦးရဲထြဋ္၊ အင္တာနက္ကဖီး၊ ဗိုလ္ရံုလမ္းမွ အရုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴစဥ္

ရယူထားေသာ သံဃာစာရင္းျဖစ္ၿပီး အခါအားေလ််ာ္စြာ အေျပာင္းအလဲ ရွိပါသည္။

အက်ိဳးေဆာင္ေဖာ္ျပသူ.......ကိုလင္း(မယ္လိုဒီ)