သမၼတၾကီး ကဒီလိုဖိတ္ေခၚေနတာပါ.....

သမၼတၾကီး ကဒီလိုဖိတ္ေခၚေနတာပါ.....

( ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ေနရသူမ်ား ဘယ္လို အျပစ္မ်ိဳးေဖါက္လို ့ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး အရျဖစ္ေစ
ႏိုင္ငံျခားသားႏိုင္ငံျခားသူႏွင့္ ယူထားရ်္ျဖစ္ေစ
လိုခ်င္တာရျပီးရင္ျပန္လာလို ့ရပါျပီ ျပည္ပႏိုင္ငံသားခံယူထားလည္းသမၼတၾကီးက
၁၉၈၂ ခု ျမန္မာႏီုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ အညီ လက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။)

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ေနၾကေသာ နတ္တလင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမိသားစုအားလံုး ျပန္လည္ဆံုစည္းေစျခင္းအလိုငွာ အက်ိဳးေဆာင္ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္....

ကိုလင္း(မယ္လိုဒီ)