ေခမာသီ၀ံေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ၾကီး

ေခမာသီ၀ံေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ၾကီး

နတ္တလင္းၿမိဳ႕၊ ေခမာသီ၀ံေက်ာင္းတိုက္ ပဓာန နာယက ဘဒၵႏၱ၀ိသုတ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)

ဆဌသဂၤါယနာ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္အဖြဲ႕ ၾသသာနေသာေမယ် ပတၱပါ႒ကမဟာေထရ္ျမတ္